Popolna prepoved obiskov – navodilo Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti

//Popolna prepoved obiskov – navodilo Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti