Oskrbovana stanovanja

//Oskrbovana stanovanja
Oskrbovana stanovanja 2020-07-16T09:24:46+02:00

V oskrbovanih stanovanjih je 31 ležišč. Površine stanovanj, lega, pogledi in oprema so različni, tako da bo za stanovanje, ki ga boste izbrali, ponudba izdelana posamično. V ceno mesečnega najema takšnega stanovanja se šteje tudi:

osnovna oskrba – pomoč pri bivanju, organizirano prehrano, pomoč pri pranju, sušenju in likanju,

socialna oskrba – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, uporaba skupnih prostorov.

Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih je zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih napra – sestrski klic.

Storitev institucionalnega varstva  zagotavljamo tudi v oskrbovanih stanovanjih. Ta storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti  oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja.

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega na osnovi Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99,  127/03,  125/04 in 60/05) osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

Upravičencem v oskrbovanih stanovanjih je zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih naprav ali telefona. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca.

Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

Skip to content